První pomoc pro hasiče.

Kurz první pomoci pro členy HZS a SDH.

Obsah kurzu:

 

Zajištění místa události, bezpečnost zachránce, volání a komunikace s postiženým, vyšetření a diagnostika životních funkcí, lapavé dechy, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest, neodkladná resuscitace dětí a dospělých, manévry a polohování postiženého, zotavovací poloha...a další.

Obsahem je také aktuální legislativa , povinná výbava vozidel a aktuální doporučené postupy při mimořádné události na silnicích, při požárech a živelných katastrofách.

Veškeré postupy si účastníci procvičí prakticky na resuscitačním modelu.

Absolvent kurzu získá osvědčení o odborném proškolení.

 

Výuka je v souladu s aktuálními Guidelines 2015.

Délka kurzu včetně praktického nácviku je dle 4-16 hodin (dle určení a legislativní potřeby jednotky)

Kurz má kapacitu 6-50 osob

 

Cena za kurz: NA DOTAZ (není jednotná -  dle specifikace určení jednotky a délky školení, jednotkám HZS a SDH poskytujeme slevy)

(v ceně je zahrnuto: výuka, výcvikové pomůcky, certifikát instituci/jednotce)

 

marker modelové situace
marker praktický nácvik všech úkonů
marker neodkladná resuscitace
marker průchodnost dýchacích cest
marker rozpoznání závažnosti stavu
marker termická poranění (popáleniny, omrzliny)
marker příprava a samotný transport
marker rány, zlomeniny a krvácení
marker aktuální platná legislativa
marker zásady bezpečnosti