traumaplan

Traumatologický plán slouží k zabezpečení vlastního fungování společnosti při krizových situacích a k zajištění úkolů vyplývajících z krizového plánu. Pojednává o důležitých instrukcích pro poskytnutí rychlé první pomoci zraněnému.

Obsah traumatologického plánu:

  • kontakty na zdravotnická zařízení
  • popis umístění lékárniček a jejich obsahu
  • kontakty na zaměstnance, kteří fungují jako zdravotní dozor a jsou pověření poskytovat první pomoc
  • popis konkrétních způsobů pomoci při nejrůznějších událostech (způsob první pomoci u dušení, popálenin, srdeční příhodě, úrazu elektrickým proudem apod.).

Traumatologické plány mají zpravidla podobu svazku několika dokumentů a zjednodušené vývěsky, které se nachází na důležitých místech na pracovišti. Traumatologický plán je ve svém plném znění součástí dokumentace BOZP.