banner1.jpg
banner2.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg

První pomoc pro řidiče- zajištění místa nehody, neodkladná první pomoc a resuscitace.

Kurz první pomoci pro řidiče a motoristy. Důležité algoritmy a postupy pro včasnou pomoc v případě autonehody, ale i preventivní tipy a aktuální legislativa.

Obsah kurzu:

 

Zajištění místa události, bezpečnost zachránce, volání a komunikace s tísňovou linkou, vyšetření a diagnostika životních funkcí, lapavé dechy, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest, neodkladná resuscitace dětí a dospělých, manévry a polohování postiženého, zotavovací poloha a další.

Obsahem je také aktuální legislativa, povinná výbava a aktuální doporučené postupy při mimořádné události na silnicích.

Veškeré postupy si účastníci procvičí prakticky na resuscitačním modelu.

Kurz je určen pro všechny řidiče, motoristy a účastníky silničního provozu. Na rozdíl od běžného kurzu první pomoci je zaměřen pouze na akutní stavy a situace, jež nejčastěji vznikají na silnicích, je však obohacen o technicko-dopravní prvky viz. výše.

Absolvent kurzu získá osvědčení o odborném proškolení.

 

Výuka je v souladu s aktuálními Guidelines 2021.

Délka kurzu včetně praktického nácviku je 3-4 hodiny

Kurz má kapacitu 8-15 osob

 

Cena za kurz: 900 Kč/osoba

(v ceně je zahrnuto: výuka, výcvikové pomůcky, osobní certifikát)

 

marker modelové situace
marker praktický nácvik všech úkonů
marker neodkladná resuscitace
marker bezvědomí
marker rozpoznání závažnosti stavu
marker termická poranění (popáleniny, omrzliny)
marker průchodnost dýchacích cest
marker rány, zlomeniny a krvácení
marker aktuální platná legislativa pro řidiče
marker zásady bezpečnosti u nehod
Free Joomla! templates by AgeThemes