banner1.jpg
banner2.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg

První pomoc pro firmy a zaměstnance.

Kurz první pomoci na míru pro firmy, sklady, kanceláře, recepce, výrobní linky a jiná pracovní prostředí, ale také preventivní tipy a aktuální legislativa.

Obsah kurzu:

 

Zajištění místa události, bezpečnost zachránce, volání a komunikace s tísňovou linkou, vyšetření a diagnostika životních funkcí, lapavé dechy, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest, neodkladná resuscitace, použití AED defibrilátoru, manévry a polohování postiženého, zotavovací poloha a další.

Obsahem je také aktuální legislativa, obsah lékárniček na pracovišti a aktuální doporučené postupy při mimořádné události a pracovních úrazech.

Veškeré postupy si účastníci procvičí prakticky na resuscitačním modelu.

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, ale i zaměstnavatele.

Absolvent kurzu získá osvědčení o odborném proškolení.

 

Výuka je v souladu s aktuálními Guidelines 2021.

Délka kurzu včetně praktického nácviku zaměstnanců je 3-4 hodiny

Délka kurzu včetně praktického nácviku vedoucích pracovníků je 4-6 hodin

Kurz má kapacity 1-8 osob, 8-15 osob a 15-50 osob (v případě plošného proškolení většího počtu osob budou na místě 2 instruktoři)

 

Cena za kurz: individuální - dle požadavků

(v ceně je zahrnuto: výuka, výcvikové pomůcky, osobní certifikát)

 

marker modelové situace
marker praktický nácvik všech úkonů
marker neodkladná resuscitace
marker AED defibrilátor
marker bezvědomí a rozpoznání závažnosti stavu
marker termická poranění (popáleniny, omrzliny)
marker průchodnost dýchacích cest
marker rány, zlomeniny a krvácení
marker aktuální platná legislativa
marker zásady bezpečnosti na pracovišti
Free Joomla! templates by AgeThemes